top of page
Fikrət Əmirov

Fikrət Əmirov

90,00AZNFiyat

Fikrət Əmirov geniş və rəngarəng yaradıcılığa sahibdir. Musiqinin bir çox janrında əsərlər yaratmışdır.“Sevil” operası, “Min bir gecə”, “Nəsimi dastanı”, “Nizami” baletləri, “Şur”, “Kürd Ovşarı”, “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik muğamları, “Nizami” simfoniyası, “Azərbaycan kapriççiosu”, Muğam-poema”sı Azərbaycan mədəni irsinin dəyərli nümunələridir.

“Ürəkaçanlar” və “Gözün aydın” operattaları səhnə musiqi sahəsindəki fəaliyyəti sırasında yazdığı ilk əsərlərdir. Bu sahədə yazdığı ən uğurlu əsərlərdən biri isə “Nizami” simfoniyası sayılır.“Şur” və “Kürd ovşarı” simfonik muğamları 1948-ci ildə yazılıb.Milli musiqi tarixində ilk lirik opera sayılan “Sevil” operası 1950-ci ildə yazılıb.Bəstəkarın yaradıcılığında eyni zamanda vokal janrına dair əsərlər görmək mümkündür. 1970-ci illərə “nəsimi” vokal xoreoqrafik poemasını, simfonik orkest üçün “ Azərbaycan qravürləri”, “Gülüstan-Bayatıö Şiraz” simfonik muğamını və “min bir gecə” nağılları əsasında eyniadlı baletini yazır.

  • bizimle elaqe

    facebook link

bottom of page